Motori za krilna vrata

Motori  JAG 400 za krilna vrata do 5M  24V                                                7.672,68HRK                                                                                                                               -25%                                                                                                                            5.754,51HRK

Motori  JAG 600 za krilna vrata do 6M  24V                                                     8.135,12HRK                                                                                                                             -25%                                                                                                                           6.101,34HRKMotori PERSA za krilna vrata do 3M  24V                                                     7.644,37HRK                                                                                                                            -25%                                                                                                                            5.733,27HRKMotori LINCE 300 za krilna vrata do 2,5M  24V                                         5.596,43HRK                                                                                                                            -25%                                                                                                                           4.197,32HRK

Motori LINCE 400 za krilna vrata do 3M   24V                                                      5.709,68HRK                                                                                                                            -25%                                                                                                                            4.282,26HRK

Motori LINCE 600 za krilna vrata do 4M    24V                                                   6.134,37HRK                                                                                                                               -25%                                                                                                                             4.600,77HRKMotori SUBWING za krilna vrata (podzemna montaža)    12.740,62HRK                                                                                                                          -25%                                                                                                                            9.555,46HRK

Izvođenje elektroinstalacija,automatika za vrata,garažna vrata,motori za klizna vrata,motori za krilna vrata,motori za garažna vrata,motori za rolete